Zorgrelatie

Gebrekkige therapietrouw: Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar kan u helpen!

Veel mensen nemen hun geneesmiddelen niet of niet op tijd in. Een gebrekkige therapietrouw, heet dat. Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar kan u daarbij helpen.

Een behandeling niet correct volgen houdt belangrijke risico’s in voor de gezondheid. Een gebrek aan therapietrouw kan bijkomende consultaties en medische testen veroorzaken, kan ervoor zorgen dat de aandoening verergert of kan zelfs leiden tot hospitalisatie. Het risico op die gevolgen vermindert drastisch bij goede therapietrouw. Maar een behandeling correct volgen is soms makkelijker gezegd dan gedaan… Gelukkig heeft Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar oplossingen!

Een oplossing op maat

Een gebrekkige therapietrouw heeft niet altijd te maken met vergeetachtigheid of slordigheid, het kan ook andere oorzaken hebben: bijvoorbeeld angst voor bijwerkingen, of problemen met het innemen van het geneesmiddel (bv. inhalatiemedicatie), of omdat er geen klachten (meer) zijn, of… Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar zal daar graag met u over praten en kan wellicht een oplossing voorstellen die u past.

Heldere uitleg

Een gebrekkige therapietrouw wordt vaak veroorzaakt door een gebrek aan kennis. Als een patiënt niet weet waarom zijn medicatie belangrijk is, schiet de therapietrouw erbij in. Daarom krijgt u van Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar heldere informatie over uw geneesmiddelen: Waarvoor dienen ze? Wanneer en hoe moet u ze innemen? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Indien u vragen hebt over uw medicatie kan u daarmee altijd bij Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar en de medewerkers terecht.

Uw huisarts contacteren

Soms zijn minder pillen per dag de oplossing. Of een gelijkwaardig geneesmiddel met minder bijwerkingen. Of met een andere vorm (bv. smelttabletten). Indien dat het geval is, kunnen wij uw huisarts contacteren – als u het daarmee eens bent – en een alternatief voorstellen dat het u gemakkelijker maakt om uw medicatie (tijdig) in te nemen.

Het medicatieschema

Patiënten die meerdere geneesmiddelen op verschillende tijdstippen moeten nemen, zien soms door de bomen het bos niet meer. Daarom kan Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar u een medicatieschema meegeven waarop duidelijk vermeld staat welke geneesmiddelen u wanneer moet innemen. Zo kunt u beter het overzicht op uw medicatiegebruik behouden.

Een weekdoos

Om een goed overzicht te behouden, kunt u ook gebruik maken van een pillendoos (weekdoos). Daarin kunt u uw geneesmiddelen groeperen per dag en per innamemoment (bv. ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds). Zo kunt u voorkomen dat u uw medicatie op verkeerde momenten inneemt. Uw apotheker kan u helpen bij de keuze van een geschikte weekdoos en die, indien nodig of indien u dat wenst, voorbereiden voor u.

Een pillenwekker

Als u erg vergeetachtig bent, bent u misschien geholpen met een pillenwekker. Dat toestelletje, dat door uw apotheker wordt geprogrammeerd, geeft een geluids- en/of trilalarm wanneer het tijd is om uw medicatie in te nemen. Tegelijkertijd licht het schermpje op en verschijnt de naam en de dosering van het geneesmiddel. Er kan ook een melding verschijnen om u eraan te herinneren dat u naar uw apotheker of huisarts moet om uw medicatie te verlengen.

Uw medicatie voorbereiden

Als u er niet meer goed uit wijsgeraakt, kunt u Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar vragen om uw medicatie voor te bereiden voor u. Wij kunnen uw geneesmiddelen groeperen per dag en per innamemoment en ze vervolgens herverpakken, bijvoorbeeld in een weekdoos. Individuele medicatievoorbereiding (IMV) heet dat.

De thuisverpleegkundige contacteren

Als u regelmatig beroep doet op thuisverpleging, kunnen wij – indien u ermee akkoord gaat – ook de thuisverpleegkundige contacteren. Die kan u helpen om uw geneesmiddelen in te nemen, bv. oogdruppels toedienen. De thuisverpleegkundige kan uw geneesmiddelen ook voor u klaarzetten. Indien er zich problemen zouden voordoen met het medicatiegebruik, dan kan de thuisverpleegkundige dat melden aan apotheker of uw huisarts.

Medicatienazicht met Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar

Wanneer u meerdere geneesmiddelen moet innemen, kan het nuttig zijn om uw geneesmiddelengebruik te bespreken met Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar Het kan immers best lastig zijn om al uw medicatie correct in te nemen, of u kan problemen ondervinden met bijwerkingen of de toedieningsvorm van sommige geneesmiddelen. Dankzij een medicatienazicht door Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar, kunnen dergelijke problemen eenvoudig aangepakt worden.

Geneesmiddelengebruik optimaliseren en therapietrouw

Tijdens een medicatienazicht bespreekt u uw geneesmiddelengebruik met ons, zodat we kunnen nagaan of uw medicatiegebruik optimaal is afgestemd op uw noden. Indien nodig, kunnen wij met uw arts overleggen om uw medicatie of de innamemomenten aan te passen. Soms kan Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar er u ook aan herinneren om geneesmiddelen op welbepaalde tijdstippen in te nemen, of u adviseren om ze op een ander tijdstip in te nemen. Met ons eenvoudig advies worden problemen of praktische moeilijkheden verholpen of voorkomen en wordt uw geneesmiddelengebruik geoptimaliseerd. Zo verbetert u ook uw therapietrouw en bijgevolg de doeltreffendheid van uw behandeling.

Vragen over geneesmiddelen en gezondheid

De apotheker is vaak de eerste zorgverlener tot wie patiënten zich richten met vragen over kleine kwaaltjes of geneesmiddelen. Hij luistert, informeert en geeft advies over het goed gebruik van geneesmiddelen. Soms is een meer persoonlijke begeleiding van de apotheker, die complementair is aan die van de arts, noodzakelijk. Zeker wanneer u meerdere geneesmiddelen moet innemen. In dat geval kan Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar een medicatienazicht uitvoeren.

Veranderingen op latere leeftijd

Zo’n medicatienazicht kan zeker voor patiënten op oudere leeftijd nuttig zijn en belangrijk voor de eigen veiligheid. Het lichaam kan anders of minder sterk reageren op geneesmiddelen (bv. doordat de nierfunctie minder goed werkt of omdat het lichaam gevoeliger wordt voor bepaalde medicatie…), daardoor kunnen er klachten of bijwerkingen ontstaan die men voordien niet had.

Hoe verloopt een persoonlijke begeleiding in onze apotheek

De term ‘medicatienazicht’ wordt gebruikt voor een specifieke persoonlijke begeleiding die Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar aanbiedt om uw geneesmiddelengebruik te optimaliseren. Hoe verloopt zo’n medicatienazicht?

 • Wij gaan na welke geneesmiddelen u inneemt en nodigen u dan uit voor een gesprek over uw medicatie.
 • Wij vragen u eventueel om alle geneesmiddelen die u regelmatig inneemt, mee te brengen naar het gesprek.
 • Tijdens het gesprek bespreekt u uw geneesmiddelengebruik en kan u uw vragen over uw medicatie stellen.
 • Wij zullen u vervolgens adviseren en eventuele aanbevelingen doen in overleg met uw arts.
 • Na het gesprek, maken wij een medicatieschema op. Dat schema kan u helpen bij een correcte inname van uw geneesmiddelen en is ook een handig overzicht voor eventuele andere zorgverleners waarmee u in contact komt. Zo zijn zij meteen op de hoogte van uw geneesmiddelengebruik.

En omdat Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar waakt over uw gezondheid, zullen wij ook na het gesprek regelmatig vragen hoe het met u gaat en of u tevreden bent met uw medicatie. Die opvolging maakt deel uit van de dienstverlening die Apotheek Baute in Wilrijk en Apotheek Ferbus in Aartselaar u biedt.

Denkt u dat een medicatienazicht iets kan betekenen voor u? Praat erover met ons!

Wat is individuele medicatiebegeleiding?

Sommige geneesmiddelen moet je maar één keer per dag innemen, andere een half uur voor het ontbijt, nog andere om de twee dagen, … Het is soms moeilijk het overzicht te behouden. Toch is het juiste geneesmiddel op het juiste ogenblik erg belangrijk voor een goede werking van de medicatie.

Als je veel pillen moet nemen, en fouten wil vermijden, kan je apotheker je daarbij helpen. Individuele medicatiebegeleiding is dan zinvol. De apotheker verpakt de geneesmiddelen per innamemoment. Zo zit alle medicatie die je ‘s morgens moet nemen mooi samen verpakt. Hetzelfde gebeurt voor de geneesmiddelen die je ‘s middags, ‘s avonds of net voor het slapengaan moet innemen.

Je persoonlijk medicatieoverzicht

We helpen je om het overzicht over je medicatie te behouden, zodat je gezondheid optimaal blijft. Daarom maken we voor al onze patiënten een duidelijk medicatieoverzicht.

Dit is een handig geheugensteuntje voor thuis of bij opname in het ziekenhuis. Bovendien bevat het ook extra informatie zoals waarvoor het geneesmiddel precies dient. Het is ook een nuttig communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverleners (huisarts, thuisverpleging, specialist…).
Waak er mee over dat het overzicht steeds actueel blijft en neem het mee bij elk doktersbezoek.

Individuele medicatievoorbereiding (IMV)

Bij individuele medicatievoorbereiding verpakken we jouw medicatie per innamemoment. Individuele medicatievoorbereiding is een veilige en eenvoudige manier om je medicatie in te nemen.

 • Veilig, omdat onder toezicht van je apotheker en in overleg met je arts, je medicatie wordt beheerd en herverpakt.
 • Eenvoudig, omdat je zakjes krijgt waarin al je medicatie in de juiste volgorde van inname klaar zit. Je ontvangt een medicatierolletje voor een week.

Interesse? Geef ons een seintje en we maken met jou een afspraak om alle praktische aspecten te bespreken.

Wanneer is individuele medicatiebegeleiding zinvol?

 • Je neemt voor een langere tijd meerdere geneesmiddelen.
 • Je vergeet wel eens een pil in te nemen.
 • Zoveel doosjes, zoveel tabletten, … het is niet gemakkelijk het overzicht te behouden.
 • Je twijfelt hoe je je geneesmiddelen moet nemen.

Wat kan je van je apotheker verwachten?

Je apotheker maakt in gezamenlijk overleg een persoonlijk medicatieschema op. Daarop staan alle geneesmiddelen vermeld die je neemt:

 • de voorgeschreven geneesmiddelen die je voor langere tijd gebruikt
 • de geneesmiddelen die je voor korte tijd moet nemen
 • de geneesmiddelen die je uitzonderlijk neemt
 • de zelfzorgproducten

Op basis daarvan kan je apotheker de geneesmiddelen verdelen per innamemoment. Dan worden de geneesmiddelen samen verpakt volgens het tijdstip waarop je ze neemt: ’s morgens, ’s middags, ’s avonds of bij het slapengaan. Je bespreekt samen met je apotheker of de voorverpakte medicatie elke week of om de 14 dagen wordt afgehaald en door wie dit gebeurt.

Het is belangrijk dat je elke wijziging meldt aan je apotheker: heeft de dokter nieuwe geneesmiddelen voorgeschreven? Zijn er geneesmiddelen die je niet meer moet nemen? Zijn er zelfzorggeneesmiddelen die je bijkomend neemt? …

Wat kan je zelf doen?

 • Ga zoveel mogelijk bij dezelfde apotheker, je huisapotheker. Zo kan die het overzicht houden van alle belangrijke aspecten van je geneesmiddelengebruik.
 • Vertel je apotheker welke geneesmiddelen en producten je zonder voorschrift gebruikt. Zo kan ermee rekening gehouden worden bij het opstellen van je medicatieschema.
 • Breng je apotheker op de hoogte van elke wijziging in de medicatie.